Om foreningen

Mission

Foreningen har til formål at fremme et aktivt medborgerskab igennem kulturelle og debatskabende aktiviteter, som understøtter fællesskabet. Denne vision udleves igennem arrangementer med fokus på mad- og livsglæde, sang og musik samt kultur og debat.

Vores værdier

I vores samvær lægger vi vægt på følgende:

  • Vi giver plads til hinanden
  • Vi er åbne og nysgerrige
  • Vi bidrager hver især med det praktiske

Hvad du får med

Du får adgang til et fællesskab med andre mennesker med vægt på samvær, dialog, sang og fællesspisning…

Bestyrelse 2023

Bestyrelsen for Byens Fællesskab genvalgt  på generalforsamlingen 06.03.2023:

Forrest fra venstre: Mai-Britt Jessen, Connie Koch Rasmussen (formand), Mogens Theodorsen (suppleant og webmaster 2021-23), Birgit Larsen (kasserer), Karen Dons Jensen, Erik Skov (suppleant) og Lene Larsen).

Det har været praksis i foreningen, at både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen i arbejde på vores konstituerende møde efter generalforsamlingen 2021

Bestyrelsens medlemmer 2021

  • Connie Koch Rasmussen (formand)
  • Karen Dons (næstformand)
  • Birgit Jensen (kasserer)
  • Lene Schultz Larsten
  • Maj-Britt Kinch Jessen
  • Erik Skov Weidemann (suppleant)
  • Steen Krogh (suppleant)

– mød de venner, du ikke vidste, du havde